Uchwalona 3 maja 1791 roku przez Sejm Rzeczypospolitej Obojga Narodów, Konstytucja była pierwszą w Europie i drugą na świecie spisaną ustawą zasadniczą. Stała się ona dokumentem tworzącym tożsamość suwerennego narodu. Regulowała system prawny państwa, wprowadzając ustrój monarchii konstytucyjnej. Na jej podstawie przyjęto trójpodział władzy: prawodawcza, wykonawcza i sądownicza. Zniesiono liberum veto, konfederację i wolną elekcję. Choć obowiązywała zaledwie przez 14 miesięcy, to była próbą unowocześnienia ustroju Polski i ratowania jej suwerenności. Święto Konstytucji 3 Maja zostało przywrócone w II Rzeczypospolitej Polskiej w 1919 r. do dziś jest oficjalnym świętem narodowym Polaków.

Podczas II wojny światowej zostało zdelegalizowane przez okupantów niemieckich i sowieckich. Zakazane było również w PRL. Wyjątkiem był 1981 r. czas „Solidarności”, kiedy to obchody 190. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja odbyły się już legalnie.

W tym roku, przypada już 231 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. To nasze drugie zaraz po Święcie Niepodległości najważniejsze święto państwowe. Zgodnie z tradycją miasta Barlinek obchody Święta Konstytucji 3 Maja rozpoczęła uroczysta Msza Święta w kościele pw. NSNMP w Barlinku, sprawowana w intencji Ojczyzny, po której udano się pod obelisk marszałka Józefa Piłsudskiego. Uroczyste odśpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego”, któremu towarzyszyły poczty sztandarowe. Głos w czasie uroczystości zabrali Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński i Starosta Myśliborski Andrzej Potyra.  Złożenie wiązanek kwiatów przez przedstawicieli Samorządów, Szkół, Instytucji, oraz Stowarzyszeń uwieńczyło całokształt obchodów Dnia Konstytucji. Honorową wartę pod pomnikiem pełnili harcerze z Harcerskiego Szczepu Puszczy Barlineckiej.